Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Swedish PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 * @author Johan Linnér <johan@linner.biz>
6
 */
7

  
8
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
9
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
10
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
11
//$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Message body empty';
12
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Okänt encode-format: ';
13
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Kunde inte köra: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Ingen åtkomst till fil: ';
15
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
16
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
17
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
18
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Felaktig adress: ';
19
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Du måste ange minst en mottagares e-postadress.';
20
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer stöds inte.';
21
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP fel: Följande mottagare är felaktig: ';
22
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Signerings fel: ';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() misslyckades.';
24
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server fel: ';
25
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Kunde inte definiera eller återställa variabel: ';
26
$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Tillägg ej tillgängligt: ';
(41-41/46)