Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Serbian PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 * @author Александар Јевремовић <ajevremovic@gmail.com>
6
 */
7

  
8
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP грешка: аутентификација није успела.';
9
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP грешка: није могуће повезивање са SMTP сервером.';
10
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP грешка: подаци нису прихваћени.';
11
$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Садржај поруке је празан.';
12
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Непознато кодовање: ';
13
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Није могуће извршити наредбу: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Није могуће приступити датотеци: ';
15
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Није могуће отворити датотеку: ';
16
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'SMTP грешка: слање са следећих адреса није успело: ';
17
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP грешка: слање на следеће адресе није успело: ';
18
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Није могуће покренути mail функцију.';
19
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Порука није послата због неисправне адресе: ';
20
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' мејлер није подржан.';
21
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Потребно је задати најмање једну адресу.';
22
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Грешка приликом пријављивања: ';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'Повезивање са SMTP сервером није успело.';
24
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'Грешка SMTP сервера: ';
25
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Није могуће задати променљиву, нити је вратити уназад: ';
26
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Extension missing: ';
(40-40/46)