Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Danish PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 * @author Mikael Stokkebro <info@stokkebro.dk>
6
 */
7

  
8
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP fejl: Kunne ikke logge på.';
9
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP fejl: Kunne ikke tilslutte SMTP serveren.';
10
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP fejl: Data kunne ikke accepteres.';
11
//$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Message body empty';
12
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Ukendt encode-format: ';
13
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Kunne ikke køre: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Ingen adgang til fil: ';
15
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Fil fejl: Kunne ikke åbne filen: ';
16
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Følgende afsenderadresse er forkert: ';
17
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Kunne ikke initialisere email funktionen.';
18
//$PHPMAILER_LANG['invalid_address']    = 'Invalid address: ';
19
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer understøttes ikke.';
20
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Du skal indtaste mindst en modtagers emailadresse.';
21
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP fejl: Følgende modtagere er forkerte: ';
22
//$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Signing Error: ';
23
//$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() failed.';
24
//$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server error: ';
25
//$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Cannot set or reset variable: ';
26
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Extension missing: ';
(9-9/46)