Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Czech PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 */
6

  
7
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'Chyba SMTP: Autentizace selhala.';
8
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'Chyba SMTP: Nelze navázat spojení se SMTP serverem.';
9
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'Chyba SMTP: Data nebyla přijata.';
10
$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Prázdné tělo zprávy';
11
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Neznámé kódování: ';
12
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Nelze provést: ';
13
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Nelze získat přístup k souboru: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Chyba souboru: Nelze otevřít soubor pro čtení: ';
15
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Následující adresa odesílatele je nesprávná: ';
16
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Nelze vytvořit instanci emailové funkce.';
17
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Neplatná adresa: ';
18
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer není podporován.';
19
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Musíte zadat alespoň jednu emailovou adresu příjemce.';
20
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'Chyba SMTP: Následující adresy příjemců nejsou správně: ';
21
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Chyba přihlašování: ';
22
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() selhal.';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'Chyba SMTP serveru: ';
24
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Nelze nastavit nebo změnit proměnnou: ';
25
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Extension missing: ';
(8-8/46)