Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Bulgarian PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 * @author Mikhail Kyosev <mialygk@gmail.com>
6
 */
7

  
8
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP грешка: Не може да се удостовери пред сървъра.';
9
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP грешка: Не може да се свърже с SMTP хоста.';
10
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP грешка: данните не са приети.';
11
$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Съдържанието на съобщението е празно';
12
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Неизвестно кодиране: ';
13
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Не може да се изпълни: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Няма достъп до файл: ';
15
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Файлова грешка: Не може да се отвори файл: ';
16
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Следните адреси за подател са невалидни: ';
17
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Не може да се инстанцира функцията mail.';
18
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Невалиден адрес: ';
19
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' - пощенски сървър не се поддържа.';
20
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Трябва да предоставите поне един email адрес за получател.';
21
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP грешка: Следните адреси за Получател са невалидни: ';
22
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Грешка при подписване: ';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP провален connect().';
24
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP сървърна грешка: ';
25
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Не може да се установи или възстанови променлива: ';
26
$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Липсва разширение: ';
(5-5/46)