Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Azerbaijani PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 * @author @mirjalal
6
 */
7

  
8
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP xətası: Giriş uğursuz oldu.';
9
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP xətası: SMTP serverinə qoşulma uğursuz oldu.';
10
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP xətası: Verilənlər qəbul edilməyib.';
11
$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Boş mesaj göndərilə bilməz.';
12
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Qeyri-müəyyən kodlaşdırma: ';
13
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Əmr yerinə yetirilmədi: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Fayla giriş yoxdur: ';
15
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Fayl xətası: Fayl açıla bilmədi: ';
16
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Göstərilən poçtlara göndərmə uğursuz oldu: ';
17
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Mail funksiyası işə salına bilmədi.';
18
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Düzgün olmayan e-mail adresi: ';
19
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' - e-mail kitabxanası dəstəklənmir.';
20
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Ən azı bir e-mail adresi daxil edilməlidir.';
21
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP xətası: Aşağıdakı ünvanlar üzrə alıcılara göndərmə uğursuzdur: ';
22
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'İmzalama xətası: ';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP serverinə qoşulma uğursuz oldu.';
24
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP serveri xətası: ';
25
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Dəyişənin quraşdırılması uğursuz oldu: ';
26
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Extension missing: ';
(3-3/46)