Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 *
4
 * @category    framework
5
 * @package     languages
6
 * @author     WebsiteBaker Project
7
 * @copyright    Ryan Djurovich
8
 * @copyright    WebsiteBaker Org. e.V.
9
 * @link      http://websitebaker.org/
10
 * @license     http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
11
 * @platform    WebsiteBaker 2.8.x
12
 * @requirements  PHP 5.2.2 and higher
13
 * @version     $Id: PL.php 2 2017-07-02 15:14:29Z Manuela $
14
 * @filesource   $HeadURL: svn://isteam.dynxs.de/wb/2.10.x/trunk/languages/PL.php $
15
 * @lastmodified  $Date: 2017-07-02 17:14:29 +0200 (Sun, 02 Jul 2017) $
16
 *
17
 */
18

  
19
// Must include code to stop this file being access directly
20
if(defined('WB_PATH') == false) { exit("Cannot access this file directly"); }
21

  
22
// Define that this file is loaded
23
if(!defined('LANGUAGE_LOADED')) {
24
define('LANGUAGE_LOADED', true);
25
}
26

  
27
// Set the language information
28
$language_code = 'PL';
29
$language_name = 'Polski';
30
$language_version = '2.8';
31
$language_platform = '2.8.x';
32
$language_author = 'Marek Stepien;';
33
$language_license = 'GNU General Public License';
34
$MENU['ACCESS'] = 'Dostep';
35
$MENU['ADDON'] = 'Dodatek';
36
$MENU['ADDONS'] = 'Dodatki';
37
$MENU['ADMINTOOLS'] = 'Narzedzia admina';
38
$MENU['BREADCRUMB'] = 'Jestes tu: ';
39
$MENU['FORGOT'] = 'Odzyskaj dane logowania';
40
$MENU['GROUP'] = 'Groupa';
41
$MENU['GROUPS'] = 'Grupy';
42
$MENU['HELP'] = 'Pomoc';
43
$MENU['LANGUAGES'] = 'Jezyki';
44
$MENU['LOGIN'] = 'Zaloguj sie';
45
$MENU['LOGOUT'] = 'Wyloguj';
46
$MENU['MEDIA'] = 'Media';
47
$MENU['MODULES'] = 'Moduly';
48
$MENU['PAGES'] = 'Strony';
49
$MENU['PREFERENCES'] = 'Preferencje';
50
$MENU['SETTINGS'] = 'Ustawienia';
51
$MENU['START'] = 'Poczatek';
52
$MENU['TEMPLATES'] = 'Szablony';
53
$MENU['USERS'] = 'Uzytkownicy';
54
$MENU['VIEW'] = 'Podglad';
55
$TEXT['ACCOUNT_SIGNUP'] = 'Nowe konto';
56
$TEXT['ACTIONS'] = 'Czynnosci';
57
$TEXT['ACTIVE'] = 'Aktywne';
58
$TEXT['ADD'] = 'Dodaj';
59
$TEXT['ADDON'] = 'Dodatek';
60
$TEXT['ADD_SECTION'] = 'Dodaj sekcji;';
61
$TEXT['ADMIN'] = 'Administrator';
62
$TEXT['ADMINISTRATION'] = 'Administracja';
63
$TEXT['ADMINISTRATION_TOOL'] = 'Narzedzie administracyjne';
64
$TEXT['ADMINISTRATOR'] = 'Administrator';
65
$TEXT['ADMINISTRATORS'] = 'Administratorzy';
66
$TEXT['ADVANCED'] = 'Zaawansowane';
67
$TEXT['ALLOWED_FILETYPES_ON_UPLOAD'] = 'Dozwolone pliki do uploadu';
68
$TEXT['ALLOWED_VIEWERS'] = 'Dozwoleni obserwatorzy';
69
$TEXT['ALLOW_MULTIPLE_SELECTIONS'] = 'Pozwól na wielokrotne wybory';
70
$TEXT['ALL_WORDS'] = 'Wszystkie slowa';
71
$TEXT['ANCHOR'] = 'Kotwica';
72
$TEXT['ANONYMOUS'] = 'Anonimowy';
73
$TEXT['ANY_WORDS'] = 'Dowolne ze slów';
74
$TEXT['APP_NAME'] = 'Nazwa aplikacji';
75
$TEXT['ARE_YOU_SURE'] = 'Czy aby na pewno?';
76
$TEXT['AUTHOR'] = 'Autor';
77
$TEXT['BACK'] = 'Wstecz';
78
$TEXT['BACKUP'] = 'Kopia zapasowa';
79
$TEXT['BACKUP_ALL_TABLES'] = 'Backup all tables in database';
80
$TEXT['BACKUP_DATABASE'] = 'Kopia zapasowa bazy danych';
81
$TEXT['BACKUP_MEDIA'] = 'Kopia zapasowa mediów';
82
$TEXT['BACKUP_WB_SPECIFIC'] = 'Kopia zapasowa tylko tabel WB_';
83
$TEXT['BASIC'] = 'Podstawowe';
84
$TEXT['BLOCK'] = 'Blokuj';
85
$TEXT['CALENDAR'] = 'Calentarz';
86
$TEXT['CANCEL'] = 'Anuluj';
87
$TEXT['CAN_DELETE_HIMSELF'] = 'Can delete himself';
88
$TEXT['CAPTCHA_VERIFICATION'] = 'Weryfikacja Captcha';
89
$TEXT['CAP_EDIT_CSS'] = 'Edytuj CSS';
90
$TEXT['CHANGE'] = 'Zmien;';
91
$TEXT['CHANGES'] = 'Zmiany';
92
$TEXT['CHANGE_SETTINGS'] = 'Zmien ustawienia';
93
$TEXT['CHARSET'] = 'Kodowanie znaków';
94
$TEXT['CHECKBOX_GROUP'] = 'Grupa pól zaznaczanych';
95
$TEXT['CLOSE'] = 'Zamknij';
96
$TEXT['CODE'] = 'Kod';
97
$TEXT['CODE_SNIPPET'] = 'Kod snippeta';
98
$TEXT['COLLAPSE'] = 'Zwin;';
99
$TEXT['COMMENT'] = 'Komentarz';
100
$TEXT['COMMENTING'] = 'Komentowanie';
101
$TEXT['COMMENTS'] = 'Komentarze';
102
$TEXT['CREATE_FOLDER'] = 'Utwórz folder';
103
$TEXT['CURRENT'] = 'Biezacy';
104
$TEXT['CURRENT_FOLDER'] = 'Biezacy folder';
105
$TEXT['CURRENT_PAGE'] = 'Biezaca strona';
106
$TEXT['CURRENT_PASSWORD'] = 'Biezace haslo';
107
$TEXT['CUSTOM'] = 'Wlasny';
108
$TEXT['DATABASE'] = 'Baza danych';
109
$TEXT['DATE'] = 'Data';
110
$TEXT['DATE_FORMAT'] = 'Format daty';
111
$TEXT['DEFAULT'] = 'Domyslne';
112
$TEXT['DEFAULT_CHARSET'] = 'Domyslne kodowanie znaków';
113
$TEXT['DEFAULT_TEXT'] = 'Domyslny tekst';
114
$TEXT['DELETE'] = 'Usun;';
115
$TEXT['DELETED'] = 'Usuniete';
116
$TEXT['DELETE_DATE'] = 'Usun date';
117
$TEXT['DELETE_ZIP'] = 'Usun archiwum zip po rozpakowaniu';
118
$TEXT['DESCRIPTION'] = 'Opis';
119
$TEXT['DESIGNED_FOR'] = 'Zaprojektowane dla';
120
$TEXT['DIRECTORIES'] = 'Katalogi';
121
$TEXT['DIRECTORY_MODE'] = 'Tryb katalogów';
122
$TEXT['DISABLED'] = 'Wylaczone';
123
$TEXT['DISPLAY_NAME'] = 'Nazwa';
124
$TEXT['EMAIL'] = 'E-mail';
125
$TEXT['EMAIL_ADDRESS'] = 'Adres e-mail';
126
$TEXT['EMPTY_TRASH'] = 'Opróznij smietnik';
127
$TEXT['ENABLED'] = 'Wlaczone';
128
$TEXT['END'] = 'Koniec';
129
$TEXT['ERROR'] = 'Blad';
130
$TEXT['EXACT_MATCH'] = 'Dopasowanie dokladne';
131
$TEXT['EXECUTE'] = 'Wykonaj';
132
$TEXT['EXPAND'] = 'Rozwin';
133
$TEXT['EXTENSION'] = 'Rozszerzenie';
134
$TEXT['FIELD'] = 'Pole';
135
$TEXT['FILE'] = 'plik';
136
$TEXT['FILES'] = 'pliki';
137
$TEXT['FILESYSTEM_PERMISSIONS'] = 'Uprawnienia systemu plików';
138
$TEXT['FILE_MODE'] = 'Tryb plikw';
139
$TEXT['FINISH_PUBLISHING'] = 'Zakoncz publikowanie';
140
$TEXT['FOLDER'] = 'folder';
141
$TEXT['FOLDERS'] = 'foldery';
142
$TEXT['FOOTER'] = 'Stopka';
143
$TEXT['FORGOTTEN_DETAILS'] = 'Zapomniales(-as) hasla?';
144
$TEXT['FORGOT_DETAILS'] = 'Zapomniales(-as) szczególów?';
145
$TEXT['FROM'] = 'Od';
146
$TEXT['FRONTEND'] = 'Panel przedni';
147
$TEXT['FULL_NAME'] = 'Imie i nazwisko';
148
$TEXT['FUNCTION'] = 'Funkcja';
149
$TEXT['GROUP'] = 'Grupa';
150
$TEXT['HEADER'] = 'Naglówek';
151
$TEXT['HEADING'] = 'Naglówek';
152
$TEXT['HEADING_CSS_FILE'] = 'Aktualny plik modulu: ';
153
$TEXT['HEIGHT'] = 'Wysokosc;';
154
$TEXT['HIDDEN'] = 'Ukryty';
155
$TEXT['HIDE'] = 'Schowaj';
156
$TEXT['HIDE_ADVANCED'] = 'Schowaj opcje zaawansowane';
157
$TEXT['HOME'] = 'Strona domowa';
158
$TEXT['HOMEPAGE_REDIRECTION'] = 'Przekierowanie strony domowej';
159
$TEXT['HOME_FOLDER'] = 'Osobisty Folder';
160
$TEXT['HOME_FOLDERS'] = 'Osobiste Foldery';
161
$TEXT['HOST'] = 'Host';
162
$TEXT['ICON'] = 'Ikona';
163
$TEXT['IMAGE'] = 'Obrazek';
164
$TEXT['INLINE'] = 'Inline';
165
$TEXT['INSTALL'] = 'Zainstaluj';
166
$TEXT['INSTALLATION'] = 'Instalacja';
167
$TEXT['INSTALLATION_PATH'] = 'Sciezka instalacji';
168
$TEXT['INSTALLATION_URL'] = 'URL instalacji';
169
$TEXT['INSTALLED'] = 'zainstalowano';
170
$TEXT['INTRO'] = 'Intro';
171
$TEXT['INTRO_PAGE'] = 'Strona wprowadzajaca';
172
$TEXT['INVALID_SIGNS'] = 'musi zaczynac sie od litery badz niedozwolonych znaków';
173
$TEXT['KEYWORDS'] = 'slow kluczowe';
174
$TEXT['LANGUAGE'] = 'Jezyk';
175
$TEXT['LAST_UPDATED_BY'] = 'Ostatnio zmienione przez';
176
$TEXT['LENGTH'] = 'Dlugosc';
177
$TEXT['LEVEL'] = 'Poziom';
178
$TEXT['LINK'] = 'Odnosnik';
179
$TEXT['LINUX_UNIX_BASED'] = 'oparty na Linux/Unix';
180
$TEXT['LIST_OPTIONS'] = 'Listuj opcje';
181
$TEXT['LOGGED_IN'] = 'Zalogowany';
182
$TEXT['LOGIN'] = 'Zaloguj';
183
$TEXT['LONG'] = 'Dlugi';
184
$TEXT['LONG_TEXT'] = 'Dlugi tekst';
185
$TEXT['LOOP'] = 'Petla';
186
$TEXT['MAIN'] = 'Glówny';
187
$TEXT['MAINTENANCE_OFF'] = 'Maintenance off';
188
$TEXT['MAINTENANCE_ON'] = 'Maintenance on';
189
$TEXT['MANAGE'] = 'Zarzadzaj';
190
$TEXT['MANAGE_GROUPS'] = 'Zarzadzaj grupami';
191
$TEXT['MANAGE_USERS'] = 'Zarzadzaj uzytkownikami';
192
$TEXT['MATCH'] = 'Dopasuj';
193
$TEXT['MATCHING'] = 'Pasujace';
194
$TEXT['MAX_EXCERPT'] = 'Maksymalny fragment linii';
195
$TEXT['MAX_SUBMISSIONS_PER_HOUR'] = 'Maks. zgloszen na godzine';
196
$TEXT['MEDIA_DIRECTORY'] = 'Katalog mediów';
197
$TEXT['MENU'] = 'Menu';
198
$TEXT['MENU_ICON_0'] = 'Menu-Icon normal';
199
$TEXT['MENU_ICON_1'] = 'Menu-Icon hover';
200
$TEXT['MENU_TITLE'] = 'Tytul menu';
201
$TEXT['MESSAGE'] = 'Wiadomosc';
202
$TEXT['MODIFY'] = 'Zmien';
203
$TEXT['MODIFY_CONTENT'] = 'Zmien zawartosc';
204
$TEXT['MODIFY_SETTINGS'] = 'Zmien ustawienia';
205
$TEXT['MODULE_ORDER'] = 'Modul- kolejnosc wyszukiwania';
206
$TEXT['MODULE_PERMISSIONS'] = 'Uprawnienia do modulów';
207
$TEXT['MORE'] = 'Wiecej';
208
$TEXT['MOVE_DOWN'] = 'W dól';
209
$TEXT['MOVE_UP'] = 'Do góry';
210
$TEXT['MULTIPLE_MENUS'] = 'Wielokrotne menu';
211
$TEXT['MULTISELECT'] = 'Wybór wielokrotny';
212
$TEXT['NAME'] = 'Nazwa';
213
$TEXT['NEED_CURRENT_PASSWORD'] = 'potwierdz obecne haslo';
214
$TEXT['NEED_TO_LOGIN'] = 'Potrzebujesz sie zalogowac?';
215
$TEXT['NEW_PASSWORD'] = 'Nowe haslo';
216
$TEXT['NEW_WINDOW'] = 'Nowe okno';
217
$TEXT['NEXT'] = 'Nastepny';
218
$TEXT['NEXT_PAGE'] = 'Nastepna strona';
219
$TEXT['NO'] = 'Nie';
220
$TEXT['NONE'] = 'Brak';
221
$TEXT['NONE_FOUND'] = 'Nie odnaleziono';
222
$TEXT['NOT_FOUND'] = 'Nie odnaleziono';
223
$TEXT['NOT_INSTALLED'] = 'nie zainstalowano';
224
$TEXT['NO_IMAGE_SELECTED'] = 'nie wybrano obrazu';
225
$TEXT['NO_RESULTS'] = 'Brak wyników';
226
$TEXT['OF'] = 'z';
227
$TEXT['ON'] = 'dnia';
228
$TEXT['OPEN'] = 'Otwórz';
229
$TEXT['OPTION'] = 'Opcja';
230
$TEXT['OTHERS'] = 'Inni';
231
$TEXT['OUT_OF'] = 'z poza';
232
$TEXT['OVERWRITE_EXISTING'] = 'Nadpisz istniejacy(-e)';
233
$TEXT['PAGE'] = 'Strona';
234
$TEXT['PAGES_DIRECTORY'] = 'Katalog stron';
235
$TEXT['PAGES_PERMISSION'] = 'Prawa do strony';
236
$TEXT['PAGES_PERMISSIONS'] = 'Prawa do stron';
237
$TEXT['PAGE_EXTENSION'] = 'Rozszerzenie strony';
238
$TEXT['PAGE_ICON'] = 'Obrazek strony';
239
$TEXT['PAGE_ICON_DIR'] = 'Sciezka stron/obrazki menu';
240
$TEXT['PAGE_LANGUAGES'] = 'Jezyki stron';
241
$TEXT['PAGE_LEVEL_LIMIT'] = 'Limit poziomów stron';
242
$TEXT['PAGE_SPACER'] = 'Odstep strony';
243
$TEXT['PAGE_TITLE'] = 'Tytul strony';
244
$TEXT['PAGE_TRASH'] = 'Smietnik stron';
245
$TEXT['PARENT'] = 'Nadrzedny';
246
$TEXT['PASSWORD'] = 'Haslo';
247
$TEXT['PATH'] = 'Sciezka';
248
$TEXT['PHP_ERROR_LEVEL'] = 'Poziom raportowania bledów PHP';
249
$TEXT['PLEASE_LOGIN'] = 'Podaj login';
250
$TEXT['PLEASE_SELECT'] = 'Prosze wybrac';
251
$TEXT['POST'] = 'Wiadomosc';
252
$TEXT['POSTS_PER_PAGE'] = 'Wiadomosci na strone';
253
$TEXT['POST_FOOTER'] = 'Stopka wiadomosci';
254
$TEXT['POST_HEADER'] = 'Naglówek wiadomosci';
255
$TEXT['PREVIOUS'] = 'Poprzedni';
256
$TEXT['PREVIOUS_PAGE'] = 'Poprzednia strona';
257
$TEXT['PRIVATE'] = 'Prywatna';
258
$TEXT['PRIVATE_VIEWERS'] = 'Prywatni obserwatorzy';
259
$TEXT['PROFILES_EDIT'] = 'Zmien profil';
260
$TEXT['PUBLIC'] = 'Publiczna';
261
$TEXT['PUBL_END_DATE'] = 'Data zakonczenia';
262
$TEXT['PUBL_START_DATE'] = 'Data rozpoczecia';
263
$TEXT['RADIO_BUTTON_GROUP'] = 'Grupa pól przelaczanych';
264
$TEXT['READ'] = 'Odczytaj';
265
$TEXT['READ_MORE'] = 'Czytaj dalej';
266
$TEXT['REDIRECT_AFTER'] = 'Przekierowanie po';
267
$TEXT['REGISTERED'] = 'Zarejestrowany';
268
$TEXT['REGISTERED_VIEWERS'] = 'Zarejestrowani obserwatorzy';
269
$TEXT['RELOAD'] = 'Przeladuj, odswiez';
270
$TEXT['REMEMBER_ME'] = 'Zapamietaj mnie';
271
$TEXT['RENAME'] = 'Zmien nazwe';
272
$TEXT['RENAME_FILES_ON_UPLOAD'] = 'No upload for this filetypes';
273
$TEXT['REQUIRED'] = 'Wymagany';
274
$TEXT['REQUIREMENT'] = 'Wymagania';
275
$TEXT['RESET'] = 'Resetuj';
276
$TEXT['RESIZE'] = 'Zmien rozmiar';
277
$TEXT['RESIZE_IMAGE_TO'] = 'Zmien rozmiar obrazków na';
278
$TEXT['RESTORE'] = 'Przywróc';
279
$TEXT['RESTORE_DATABASE'] = 'Przywróc baze danych';
280
$TEXT['RESTORE_MEDIA'] = 'Przywróc media';
281
$TEXT['RESULTS'] = 'Wyniki';
282
$TEXT['RESULTS_FOOTER'] = 'Stopka wyników';
283
$TEXT['RESULTS_FOR'] = 'Wyniki dla';
284
$TEXT['RESULTS_HEADER'] = 'Naglówek wyników';
285
$TEXT['RESULTS_LOOP'] = 'Petla wyników';
286
$TEXT['RETYPE_NEW_PASSWORD'] = 'Powtórz nowe haslo';
287
$TEXT['RETYPE_PASSWORD'] = 'Powtórz haslo';
288
$TEXT['SAME_WINDOW'] = 'To samo okno';
289
$TEXT['SAVE'] = 'Zapisz';
290
$TEXT['SEARCH'] = 'Szukaj';
291
$TEXT['SEARCHING'] = 'Wyszukiwanie';
292
$TEXT['SECTION'] = 'Sekcja';
293
$TEXT['SECTION_BLOCKS'] = 'Bloki sekcji';
294
$TEXT['SEC_ANCHOR'] = 'Przedrostek tabeli (prefix)';
295
$TEXT['SELECT_BOX'] = 'Pole wyboru';
296
$TEXT['SEND_DETAILS'] = 'Wyslij szczególy';
297
$TEXT['SEPARATE'] = 'Osobno';
298
$TEXT['SEPERATOR'] = 'Separator';
299
$TEXT['SERVER_EMAIL'] = 'E-mail serwera';
300
$TEXT['SERVER_OPERATING_SYSTEM'] = 'System operacyjny serwera';
301
$TEXT['SESSION_IDENTIFIER'] = 'Identyfikator sesji';
302
$TEXT['SETTINGS'] = 'Ustawienia';
303
$TEXT['SHORT'] = 'Krótki';
304
$TEXT['SHORT_TEXT'] = 'Krótki tekst';
305
$TEXT['SHOW'] = 'Wyswietl';
306
$TEXT['SHOW_ADVANCED'] = 'Wyswietl opcje zaawansowane';
307
$TEXT['SIGNUP'] = 'Zapisz sie';
308
$TEXT['SIZE'] = 'Rozmiar';
309
$TEXT['SMART_LOGIN'] = 'Inteligentne logowanie';
310
$TEXT['START'] = 'Start';
311
$TEXT['START_PUBLISHING'] = 'Rozpocznij publikowanie';
312
$TEXT['SUBJECT'] = 'Temat';
313
$TEXT['SUBMISSIONS'] = 'Zgloszenia';
314
$TEXT['SUBMISSIONS_STORED_IN_DATABASE'] = 'Zgloszenia przechowywane w bazie danych';
315
$TEXT['SUBMISSION_ID'] = 'ID zgloszenia';
316
$TEXT['SUBMITTED'] = 'Zgloszone';
317
$TEXT['SUCCESS'] = 'Sukces';
318
$TEXT['SYSTEM_DEFAULT'] = 'Domyslne ustawienia systemu';
319
$TEXT['SYSTEM_PERMISSIONS'] = 'Uprawnienia systemowe';
320
$TEXT['TABLE_PREFIX'] = 'Przedrostek tabeli';
321
$TEXT['TARGET'] = 'Cel';
322
$TEXT['TARGET_FOLDER'] = 'Folder docelowy';
323
$TEXT['TEMPLATE'] = 'Szablon';
324
$TEXT['TEMPLATE_PERMISSIONS'] = 'Uprawnienia szablonów';
325
$TEXT['TEXT'] = 'Tekst';
326
$TEXT['TEXTAREA'] = 'Obszar tekstowy';
327
$TEXT['TEXTFIELD'] = 'Pole tekstowe';
328
$TEXT['THEME'] = 'Szablon panelu administracji';
329
$TEXT['THEME_COPY_CURRENT'] = 'Copy backend theme.';
330
$TEXT['THEME_CURRENT'] = 'current active theme';
331
$TEXT['THEME_IMPORT_HTT'] = 'Import additional templates';
332
$TEXT['THEME_NEW_NAME'] = 'Name of the new Theme';
333
$TEXT['THEME_NOMORE_HTT'] = 'no more available';
334
$TEXT['THEME_SELECT_HTT'] = 'select templates';
335
$TEXT['THEME_START_COPY'] = 'copy';
336
$TEXT['THEME_START_IMPORT'] = 'import';
337
$TEXT['TIME'] = 'Czas';
338
$TEXT['TIMEZONE'] = 'Strefa czasowa';
339
$TEXT['TIME_FORMAT'] = 'Format czasu';
340
$TEXT['TIME_LIMIT'] = 'Maksymalny czas potrzebny na fragment modulu';
341
$TEXT['TITLE'] = 'Tytul';
342
$TEXT['TO'] = 'Do';
343
$TEXT['TOP_FRAME'] = 'Glówna ramka';
344
$TEXT['TRASH_EMPTIED'] = 'Smietnik opróniony';
345
$TEXT['TXT_EDIT_CSS_FILE'] = 'Edycja CSS w polu tekstowym ponizej.';
346
$TEXT['TYPE'] = 'Rodzaj';
347
$TEXT['UNDER_CONSTRUCTION'] = 'W trakcie tworzenia';
348
$TEXT['UNINSTALL'] = 'Odinstaluj';
349
$TEXT['UNKNOWN'] = 'Nieznany';
350
$TEXT['UNLIMITED'] = 'Nieograniczony';
351
$TEXT['UNZIP_FILE'] = 'Wrzuc i rozpakuj archiwum';
352
$TEXT['UP'] = 'Góra';
353
$TEXT['UPGRADE'] = 'Aktualizuj';
354
$TEXT['UPLOAD_FILES'] = 'Zaladuj plik(i)';
355
$TEXT['URL'] = 'URL';
356
$TEXT['USER'] = 'Uzytkownik';
357
$TEXT['USERNAME'] = 'Loginname';
358
$TEXT['USERS_ACTIVE'] = 'Aktywni uzytkownicy';
359
$TEXT['USERS_CAN_SELFDELETE'] = 'Uzytkownik moze usunac sie sam';
360
$TEXT['USERS_CHANGE_SETTINGS'] = 'Uzytkownik moze zmienic swoje ustawienia';
361
$TEXT['USERS_DELETED'] = 'Uzytkownicy usunieci';
362
$TEXT['USERS_FLAGS'] = 'Flagi uzytkowników';
363
$TEXT['USERS_PROFILE_ALLOWED'] = 'Uzytkownik moze tworzyc profil rozszerzony';
364
$TEXT['VERIFICATION'] = 'Weryfikacja';
365
$TEXT['VERSION'] = 'Wersja';
366
$TEXT['VIEW'] = 'Widok';
367
$TEXT['VIEW_DELETED_PAGES'] = 'Wyswietl usuniete strony';
368
$TEXT['VIEW_DETAILS'] = 'Pokaz szczególy';
369
$TEXT['VISIBILITY'] = 'Widocznosc';
370
$TEXT['WBMAILER_DEFAULT_SENDER_MAIL'] = 'Domyslny mail nadawcy';
371
$TEXT['WBMAILER_DEFAULT_SENDER_NAME'] = 'Domyslna nazwa nadawcy';
372
$TEXT['WBMAILER_DEFAULT_SETTINGS_NOTICE'] = 'Okresl domyslny adres odbiorcy "FROM" i nadawcy "SENDER". Zaleca sie stosowanie ODBIORCY tak jak na przykladzie: <strong>admin@yourdomain.com</strong>. Niektórzy dostawcy maili (np. <em>mail.com</em>) moga odrzucic maile od ODBIORCY adresu takiego jak np <em>name@mail.com</em> ze wzgledu na potraktowanie tego jako spam.<br /><br /> Wartosci domyslne sa uzywane tylko wtedy inne wartosci sa okreslone przez WebsiteBakera. Jesli twój serwer obsluguje <acronym title="Prosty protokól przesylania poczty">SMTP</acronym>, mozesz skorzystac z tej funkcji.';
373
$TEXT['WBMAILER_FUNCTION'] = 'Funkcja maila';
374
$TEXT['WBMAILER_NOTICE'] = '<strong>Ustawienia poczty SMTP:</strong><br />The settings below are only required if you want to send mails via <acronym title="Simple mail transfer protocol">SMTP</acronym>. If you do not know your SMTP host or you are not sure about the required settings, simply stay with the default mail routine: PHP MAIL.';
375
$TEXT['WBMAILER_PHP'] = 'mail PHP';
376
$TEXT['WBMAILER_SMTP'] = 'SMTP';
377
$TEXT['WBMAILER_SMTP_AUTH'] = 'Weryfikacja SMTP';
378
$TEXT['WBMAILER_SMTP_AUTH_NOTICE'] = 'Aktywuj tylko jesli serwer wymaga uwierzytelnienia SMTP';
379
$TEXT['WBMAILER_SMTP_HOST'] = ' Host SMTP';
380
$TEXT['WBMAILER_SMTP_PASSWORD'] = 'Haslo poczty SMTP';
381
$TEXT['WBMAILER_SMTP_USERNAME'] = 'SMTP Loginname';
382
$TEXT['WEBSITE'] = 'Witryna';
383
$TEXT['WEBSITE_DESCRIPTION'] = 'Opis witryny';
384
$TEXT['WEBSITE_FOOTER'] = 'Stopka witryny';
385
$TEXT['WEBSITE_HEADER'] = 'Naglówek witryny';
386
$TEXT['WEBSITE_KEYWORDS'] = 'Slowa kluczowe witryny';
387
$TEXT['WEBSITE_TITLE'] = 'Tytul witryny';
388
$TEXT['WELCOME_BACK'] = 'Witamy ponownie';
389
$TEXT['WIDTH'] = 'Szerokosc';
390
$TEXT['WINDOW'] = 'Okno';
391
$TEXT['WINDOWS'] = 'Okna';
392
$TEXT['WORLD_WRITEABLE_FILE_PERMISSIONS'] = 'Uprawnienia zapisywania plików przez wszystkich';
393
$TEXT['WRITE'] = 'Zapisz';
394
$TEXT['WYSIWYG_EDITOR'] = 'Edytor WYSIWYG';
395
$TEXT['WYSIWYG_STYLE'] = 'Styl WYSIWYG';
396
$TEXT['YES'] = 'Tak';
397
$HEADING['ADDON_PRECHECK_FAILED'] = 'Wymagania dodatku nie zostaly spelnione';
398
$HEADING['ADD_CHILD_PAGE'] = 'Dodaj strone dziecko"';
399
$HEADING['ADD_GROUP'] = 'Dodaj grupe';
400
$HEADING['ADD_GROUPS'] = 'Dodak grupy';
401
$HEADING['ADD_HEADING'] = 'Dodaj naglówek';
402
$HEADING['ADD_PAGE'] = 'Dodaj strone';
403
$HEADING['ADD_USER'] = 'Dodaj uzytkownika';
404
$HEADING['ADMINISTRATION_TOOLS'] = 'Narzedzia administracyjne';
405
$HEADING['BROWSE_MEDIA'] = 'Przegladaj media';
406
$HEADING['CREATE_FOLDER'] = 'Utwórz folder';
407
$HEADING['DEFAULT_SETTINGS'] = 'Ustawienia domyslne';
408
$HEADING['DELETED_PAGES'] = 'Usuniete strony';
409
$HEADING['FILESYSTEM_SETTINGS'] = 'Ustawienia systemu plików';
410
$HEADING['GENERAL_SETTINGS'] = 'Ustawienia ogólne';
411
$HEADING['INSTALL_LANGUAGE'] = 'Zainstaluj jezyk';
412
$HEADING['INSTALL_MODULE'] = 'Zainstaluj moduól';
413
$HEADING['INSTALL_TEMPLATE'] = 'Zainstaluj szablon';
414
$HEADING['INVOKE_LANGUAGE_FILES'] = 'Uaktywnij pliki jezykowe recznie';
415
$HEADING['INVOKE_MODULE_FILES'] = 'Uaktywnij pliki modulów recznie';
416
$HEADING['INVOKE_TEMPLATE_FILES'] = 'Uaktywnij pliki szablonów recznie';
417
$HEADING['LANGUAGE_DETAILS'] = 'Szczególy jezyka';
418
$HEADING['MANAGE_SECTIONS'] = 'Zarzadzaj sekcjami';
419
$HEADING['MODIFY_ADVANCED_PAGE_SETTINGS'] = 'Zmien zaawansowane ustawienia strony';
420
$HEADING['MODIFY_DELETE_GROUP'] = 'Zmien/usun grupe';
421
$HEADING['MODIFY_DELETE_PAGE'] = 'Zmien/Usun strone';
422
$HEADING['MODIFY_DELETE_USER'] = 'Zmien/usun uzytkownika';
423
$HEADING['MODIFY_GROUP'] = 'Zmien grupe';
424
$HEADING['MODIFY_GROUPS'] = 'Zmien grupy';
425
$HEADING['MODIFY_INTRO_PAGE'] = 'Zmien strone poczatkowa';
426
$HEADING['MODIFY_PAGE'] = 'Zmien strone';
427
$HEADING['MODIFY_PAGE_SETTINGS'] = 'Zmien ustawienia strony';
428
$HEADING['MODIFY_USER'] = 'Zmien uzytkownika';
429
$HEADING['MODULE_DETAILS'] = 'Szczególy modulu';
430
$HEADING['MY_EMAIL'] = 'Mój e-mail';
431
$HEADING['MY_PASSWORD'] = 'Moje haslo';
432
$HEADING['MY_SETTINGS'] = 'Moje ustawienia';
433
$HEADING['SEARCH_SETTINGS'] = 'Ustawienia wyszukiwania';
434
$HEADING['SERVER_SETTINGS'] = 'Ustawienia serwera';
435
$HEADING['TEMPLATE_DETAILS'] = 'Szczególy szablonu';
436
$HEADING['UNINSTALL_LANGUAGE'] = 'Odinstaluj jezyk';
437
$HEADING['UNINSTALL_MODULE'] = 'Odinstaluj modul';
438
$HEADING['UNINSTALL_TEMPLATE'] = 'Odinstaluj szablon';
439
$HEADING['UPGRADE_LANGUAGE'] = 'Language register/upgrading';
440
$HEADING['UPLOAD_FILES'] = 'Zaladuj plik(i)';
441
$HEADING['WBMAILER_SETTINGS'] = 'Ustawienia rozsylania maili';
442
$MESSAGE['ADDON_ERROR_RELOAD'] = 'Blad podczas aktualizacji dodatku.';
443
$MESSAGE['ADDON_LANGUAGES_RELOADED'] = 'Pomyslnie zainstalowano ponownie pliki jezykowe';
444
$MESSAGE['ADDON_MANUAL_FTP_LANGUAGE'] = '<strong>UWAGA!</strong> Ze wzgledów bezpieczenstwa przeslanie plików jezykowych do folderu /languages/ powinno odbyc sie tylko przez FTP.';
445
$MESSAGE['ADDON_MANUAL_FTP_WARNING'] = 'Uwaga istniejace wpisy modulu moga zostac utracone w bazie danych.';
446
$MESSAGE['ADDON_MANUAL_INSTALLATION'] = 'Jesli moduly sa przesylane za pomoca protokolu FTP (nie polecane), to funkcje takie jak <tt>instalacja</tt>, <tt>aktualizacja</tt> lub <tt>odinstalowanie</tt> moga nie dzialac prawidlowo. <br /><br />';
447
$MESSAGE['ADDON_MANUAL_INSTALLATION_WARNING'] = 'Uwaga istniejace wpisy modulu moga zostac utracone w bazie danych. Uzyj tej opcji tylko wtedy gdy masz problemy z przeslaniem przez FTP.';
448
$MESSAGE['ADDON_MANUAL_RELOAD_WARNING'] = 'Uwaga istniejace wpisy modulu moga zostac utracone w bazie danych.';
449
$MESSAGE['ADDON_MODULES_RELOADED'] = 'Pomyslnie zainstalowano ponownie moduly';
450
$MESSAGE['ADDON_OVERWRITE_NEWER_FILES'] = 'Zastap nowsze pliki';
451
$MESSAGE['ADDON_PRECHECK_FAILED'] = 'Instalacja dodatku. Twój system nie spelnia wymogów niniejszego dodatku. Aby system pracowal z tym dodatkiem nalezy rozwiazac kwestie przedstawione ponizej.';
452
$MESSAGE['ADDON_RELOAD'] = 'Aktualizacja bazy danych z informacjami dodatków (np. po FTP).';
453
$MESSAGE['ADDON_TEMPLATES_RELOADED'] = 'Szablony zostaly pomyslnie zaladowane ponownie';
454
$MESSAGE['ADMIN_INSUFFICIENT_PRIVELLIGES'] = 'Niewystarczajace uprawnienia do ogladania tej strony.';
455
$MESSAGE['FORGOT_PASS_ALREADY_RESET'] = 'Haslo mozna resetowac tylko raz na godzine';
456
$MESSAGE['FORGOT_PASS_CANNOT_EMAIL'] = 'Nie udalo sie wyslac hasla, prosze sie skontaktowac z administratorem';
457
$MESSAGE['FORGOT_PASS_EMAIL_NOT_FOUND'] = 'Wprowadzonego adresu e-mail nie ma w bazie danych';
458
$MESSAGE['FORGOT_PASS_NO_DATA'] = 'Prosze wprowadzic ponizej swój adres e-mail';
459
$MESSAGE['FORGOT_PASS_PASSWORD_RESET'] = 'Your loginname and password have been sent to your email address';
460
$MESSAGE['FRONTEND_SORRY_NO_ACTIVE_SECTIONS'] = 'Niestety, nie ma aktywnej zawartosci do wyswietlenia';
461
$MESSAGE['FRONTEND_SORRY_NO_VIEWING_PERMISSIONS'] = 'Niestety, nie masz uprawnien do ogladania tej strony.';
462
$MESSAGE['GENERIC_ALREADY_INSTALLED'] = 'Juz zainstalowany';
463
$MESSAGE['GENERIC_BAD_PERMISSIONS'] = 'Nie moza zapisac do katalogu docelowego';
464
$MESSAGE['GENERIC_BE_PATIENT'] = 'Prosimy o cierpliwosc';
465
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNINSTALL'] = 'Nie mozna odinstalowac';
466
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNINSTALL_IN_USE'] = 'Nie mozna odinstalowac: wybrany plik jest obecnie uzywany';
467
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNINSTALL_IN_USE_TMPL'] = '<br /><br />{{type}} <b>{{type_name}}</b> nie moze byc odinstalowany, poniewaz jest uzywany przez {{pages}}:<br /><br />';
468
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNINSTALL_IN_USE_TMPL_PAGES'] = 'nastepujaca strone;nastepujace strony';
469
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNINSTALL_IS_DEFAULT_TEMPLATE'] = 'Szablon <b>{{name}}</b> nie moze byc odinstalowany, poniewaz jest ustawiony jako szablon domyslny!';
470
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNINSTALL_IS_DEFAULT_THEME'] = 'Nie mozna odinstalowac szablonu <b>{{name}}</b>, poniewaz jest ustawiony jako domyslny!';
471
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UNZIP'] = 'Nie mozna rozpakowac pliku';
472
$MESSAGE['GENERIC_CANNOT_UPLOAD'] = 'Nie mozna zaladowac pliku';
473
$MESSAGE['GENERIC_COMPARE'] = ' pomyslnie';
474
$MESSAGE['GENERIC_ERROR_OPENING_FILE'] = 'Blad podczas otwierania pliku.';
475
$MESSAGE['GENERIC_FAILED_COMPARE'] = ' niepomyslnie';
476
$MESSAGE['GENERIC_FILE_TYPE'] = 'Prosze zwrócic uwage, ze ladowany plik musi byc w formacie:';
477
$MESSAGE['GENERIC_FILE_TYPES'] = 'Prosze zwrócic uwage, ze ladowany plik musi byc w jednym z formatów:';
478
$MESSAGE['GENERIC_FILL_IN_ALL'] = 'Prosze sie cofnac i wypelnic wszystkie pola';
479
$MESSAGE['GENERIC_FORGOT_OPTIONS'] = 'Nie dokonano zadnego wyboru!';
480
$MESSAGE['GENERIC_INSTALLED'] = 'Zainstalowano pomyslnie';
481
$MESSAGE['GENERIC_INVALID'] = 'Zaladowany plik jest nieprawidlowy';
482
$MESSAGE['GENERIC_INVALID_ADDON_FILE'] = 'Nieprawidlowy plik instalacyjny Websidebakera. Sprawdz format *.zip.';
483
$MESSAGE['GENERIC_INVALID_LANGUAGE_FILE'] = 'Nieprawidlowy plik jezykowy Websidebakera. Prosze sprawdzic w pliku tekstowym.';
484
$MESSAGE['GENERIC_INVALID_MODULE_FILE'] = 'Nieprawidlowy plik modulu Websidebakera. Prosze sprawdzic w pliku tekstowym.';
485
$MESSAGE['GENERIC_INVALID_TEMPLATE_FILE'] = 'Nieprawidlowy plik szablonu Websidebakera. Prosze sprawdzic w pliku tekstowym.';
486
$MESSAGE['GENERIC_IN_USE'] = ' moze byc uzyte w ';
487
$MESSAGE['GENERIC_MISSING_ARCHIVE_FILE'] = 'Brak archiwum pliku!';
488
$MESSAGE['GENERIC_MODULE_VERSION_ERROR'] = 'Modul nie jest poprawnie zainstalowany! Bledna wersja!';
489
$MESSAGE['GENERIC_NOT_COMPARE'] = 'nie jest mozliwe';
490
$MESSAGE['GENERIC_NOT_INSTALLED'] = 'Niezainstalowano';
491
$MESSAGE['GENERIC_NOT_UPGRADED'] = 'Aktualizacja nie moze nastapic';
492
$MESSAGE['GENERIC_PLEASE_BE_PATIENT'] = 'Prosimy o cierpliwosc, to moze troche potrwac.';
493
$MESSAGE['GENERIC_PLEASE_CHECK_BACK_SOON'] = 'Zapraszamy wkrótce...';
494
$MESSAGE['GENERIC_SECURITY_ACCESS'] = 'Naruszenie bezpieczenstwa!! Odmowa dostepu!';
495
$MESSAGE['GENERIC_SECURITY_OFFENSE'] = 'Naruszenia bezpieczenstwa! Przechowywanie danych zostalo odrzucone!';
496
$MESSAGE['GENERIC_UNINSTALLED'] = 'Odinstalowano pomyslnie';
497
$MESSAGE['GENERIC_UPGRADED'] = 'Zaktualizowano pomyslnie';
498
$MESSAGE['GENERIC_VERSION_COMPARE'] = 'Porównyanie wersji';
499
$MESSAGE['GENERIC_VERSION_GT'] = 'Wymagana aktualizacja!';
500
$MESSAGE['GENERIC_VERSION_LT'] = 'Aktualizacja do nizszej wersji';
501
$MESSAGE['GENERIC_WEBSITE_LOCKED'] = 'Ta strona jest chwilowo niedostepna';
502
$MESSAGE['GENERIC_WEBSITE_UNDER_CONSTRUCTION'] = 'Witryna w trakcie tworzenia';
503
$MESSAGE['GROUPS_ADDED'] = 'Grupa zostala dodana';
504
$MESSAGE['GROUPS_CONFIRM_DELETE'] = 'Czy aby na pewno usunac wybrana grupe (i wszystkich uzytkowników, którzy do niej naleza)?';
505
$MESSAGE['GROUPS_DELETED'] = 'Grupa zostala usunieta';
506
$MESSAGE['GROUPS_GROUP_NAME_BLANK'] = 'Nazwa grupy jest pusta';
507
$MESSAGE['GROUPS_GROUP_NAME_EXISTS'] = 'Grupa o takiej nazwie juz istnieje';
508
$MESSAGE['GROUPS_NO_GROUPS_FOUND'] = 'Nie odnaleziono zadnych grup';
509
$MESSAGE['GROUPS_SAVED'] = 'Grupa zostala zapisana';
510
$MESSAGE['LOGIN_AUTHENTICATION_FAILED'] = 'Loginname or password incorrect';
511
$MESSAGE['LOGIN_BOTH_BLANK'] = 'Please enter your loginname and password below';
512
$MESSAGE['LOGIN_PASSWORD_BLANK'] = 'Prosze wprowadzic haslo';
513
$MESSAGE['LOGIN_PASSWORD_TOO_LONG'] = 'Wprowadzone haslo jest zbyt krótkie';
514
$MESSAGE['LOGIN_PASSWORD_TOO_SHORT'] = 'Wprowadzone haslo jest zbyt krótkie';
515
$MESSAGE['LOGIN_USERNAME_BLANK'] = 'Please enter a loginname';
516
$MESSAGE['LOGIN_USERNAME_TOO_LONG'] = 'Supplied loginname to long';
517
$MESSAGE['LOGIN_USERNAME_TOO_SHORT'] = 'Supplied loginname to short';
518
$MESSAGE['MEDIA_BLANK_EXTENSION'] = 'Nie wprowadzono rozszerzenia pliku';
519
$MESSAGE['MEDIA_BLANK_NAME'] = 'Nie wprowadzono nazwy uzytkownika';
520
$MESSAGE['MEDIA_CANNOT_DELETE_DIR'] = 'Nie mozna usunac wybranego folderu';
521
$MESSAGE['MEDIA_CANNOT_DELETE_FILE'] = 'Nie mozna usunac wybranego pliku';
522
$MESSAGE['MEDIA_CANNOT_RENAME'] = 'Nie udalo sie zmienic nazwy';
523
$MESSAGE['MEDIA_CONFIRM_DELETE'] = 'Czy aby na pewno usunac nastepujace pliki lub foldery?';
524
$MESSAGE['MEDIA_DELETED_DIR'] = 'Folder zostal usuniety';
525
$MESSAGE['MEDIA_DELETED_FILE'] = 'Plik zostal usuniety';
526
$MESSAGE['MEDIA_DIR_ACCESS_DENIED'] = 'Okreslony katalog nie istnieje lub nie jest dozwolony.';
527
$MESSAGE['MEDIA_DIR_DOES_NOT_EXIST'] = 'Katalog nie istnieje';
528
$MESSAGE['MEDIA_DIR_DOT_DOT_SLASH'] = 'Nazwa folderu nie moze zawierac ../';
529
$MESSAGE['MEDIA_DIR_EXISTS'] = 'Folder pasujacy do wprowadzonej nazwy juz istnieje';
530
$MESSAGE['MEDIA_DIR_MADE'] = 'Folder zostal utworzony';
531
$MESSAGE['MEDIA_DIR_NOT_MADE'] = 'Nie udalo sie utworzyc folderu';
532
$MESSAGE['MEDIA_FILE_EXISTS'] = 'Plik pasujacy do wprowadzonej nazwy juz istnieje';
533
$MESSAGE['MEDIA_FILE_NOT_FOUND'] = 'Plik nieodnaleziony';
534
$MESSAGE['MEDIA_NAME_DOT_DOT_SLASH'] = 'Nazwa nie moze zawierac ../';
535
$MESSAGE['MEDIA_NAME_INDEX_PHP'] = 'Nie mozna uzyc index.php jako nazwy';
536
$MESSAGE['MEDIA_NONE_FOUND'] = 'Nie odnaleziono zadnych mediów w biezacym folderze';
537
$MESSAGE['MEDIA_NO_FILE_UPLOADED'] = 'Nie przyjeto pliku';
538
$MESSAGE['MEDIA_RENAMED'] = 'Nazwa zostala zmieniona';
539
$MESSAGE['MEDIA_SINGLE_UPLOADED'] = ' plik zostal pomyslnie zaladowany';
540
$MESSAGE['MEDIA_TARGET_DOT_DOT_SLASH'] = 'Folder docelowy nie moze zawierac ../';
541
$MESSAGE['MEDIA_UPLOADED'] = ' pliki zostaly pomyslnie zaladowane';
542
$MESSAGE['MOD_FORM_EXCESS_SUBMISSIONS'] = 'Niestety, ten formularz zostal wyslany zbyt wiele razy w ciagu tej godziny. Prosimy spróbowac ponownie za godzine.';
543
$MESSAGE['MOD_FORM_INCORRECT_CAPTCHA'] = 'Wprowadzony numer weryfikacyjny (tzw. Captcha) jest nieprawidlowy. Jesli masz problemy z odczytaniem Captcha, napisz do: <a href="mailto:{SERVER_EMAIL}">{SERVER_EMAIL}</a>';
544
$MESSAGE['MOD_FORM_REQUIRED_FIELDS'] = 'Nalezy wprowadzic szczególy dla nastepujacych pól';
545
$MESSAGE['PAGES_ADDED'] = 'Strona zostala dodana';
546
$MESSAGE['PAGES_ADDED_HEADING'] = 'Naglówek strony zostal dodany';
547
$MESSAGE['PAGES_BLANK_MENU_TITLE'] = 'Prosze wprowadzic tytul menu';
548
$MESSAGE['PAGES_BLANK_PAGE_TITLE'] = 'Prosze wprowadzic tytul strony';
549
$MESSAGE['PAGES_CANNOT_CREATE_ACCESS_FILE'] = 'Blad podczas tworzenia pliku dostepowego w katalogu /pages (niewystarczajace uprawnienia)';
550
$MESSAGE['PAGES_CANNOT_DELETE_ACCESS_FILE'] = 'Blad podczas usuwania pliku dostepowego w katalogu /pages (niewystarczajace uprawnienia)';
551
$MESSAGE['PAGES_CANNOT_REORDER'] = 'Blad podczas zmieniania kolejnosci stron';
552
$MESSAGE['PAGES_DELETED'] = 'Strona zostala usunieta';
553
$MESSAGE['PAGES_DELETE_CONFIRM'] = 'Czy aby na pewno usunac wybrana strone (i wszystkie jej podstrony)';
554
$MESSAGE['PAGES_INSUFFICIENT_PERMISSIONS'] = 'Nie masz uprawnien do modyfikowania tej strony';
555
$MESSAGE['PAGES_INTRO_LINK'] = 'Kliknij TUTAJ by zmienic strone wprowadzajaca';
556
$MESSAGE['PAGES_INTRO_NOT_WRITABLE'] = 'Nie mozna zapisac pliku /pages/intro.php (niewystarczajace uprawnienia)';
557
$MESSAGE['PAGES_INTRO_SAVED'] = 'Strona wprowadzajaca zostala zapisana';
558
$MESSAGE['PAGES_LAST_MODIFIED'] = 'Ostatnio zmodyfikowane przez';
559
$MESSAGE['PAGES_NOT_FOUND'] = 'Strona nie znaleziona';
560
$MESSAGE['PAGES_NOT_SAVED'] = 'Blad podczas zapisywania strony';
561
$MESSAGE['PAGES_PAGE_EXISTS'] = 'Strona o tym lub podobnym tytule juz istnieje';
562
$MESSAGE['PAGES_REORDERED'] = 'Zmieniono kolejnosc stron';
563
$MESSAGE['PAGES_RESTORED'] = 'Strona zostala przywrócona';
564
$MESSAGE['PAGES_RETURN_TO_PAGES'] = 'Powrót do stron';
565
$MESSAGE['PAGES_SAVED'] = 'Strona zostala zapisana';
566
$MESSAGE['PAGES_SAVED_SETTINGS'] = 'Ustawienia strony zostaly zapisane';
567
$MESSAGE['PAGES_SECTIONS_PROPERTIES_SAVED'] = 'Wlasciwosci sekcji zostaly zapisane';
568
$MESSAGE['PREFERENCES_CURRENT_PASSWORD_INCORRECT'] = '(Biezace) haslo jest nieprawidlowe';
569
$MESSAGE['PREFERENCES_DETAILS_SAVED'] = 'Szczególy zostaly zapisane';
570
$MESSAGE['PREFERENCES_EMAIL_UPDATED'] = 'E-mail zostal zaktualizowany';
571
$MESSAGE['PREFERENCES_INVALID_CHARS'] = 'Blad. Haslo zawiera nieprawidlowe znaki';
572
$MESSAGE['PREFERENCES_PASSWORD_CHANGED'] = 'Haslo zostalo zmienione';
573
$MESSAGE['RECORD_MODIFIED_FAILED'] = 'Zmiana tego rekordu nie powiodla sie';
574
$MESSAGE['RECORD_MODIFIED_SAVED'] = 'Zmiana rekordu zostala zaktualizowana pomyslnie.';
575
$MESSAGE['RECORD_NEW_FAILED'] = 'Dodanie nowego rekordu sie nie powiodlo.';
576
$MESSAGE['RECORD_NEW_SAVED'] = 'Nowy rekord zostal dodany pomyslnie.';
577
$MESSAGE['SETTINGS_MODE_SWITCH_WARNING'] = 'Uwaga: nacisniecie tego przycisku resetuje wszystkie niezapisane zmiany';
578
$MESSAGE['SETTINGS_SAVED'] = 'Ustawienia zostaly zapisane';
579
$MESSAGE['SETTINGS_UNABLE_OPEN_CONFIG'] = 'Nie mozna otworzyc pliku konfiguracyjnego';
580
$MESSAGE['SETTINGS_UNABLE_WRITE_CONFIG'] = 'Nie mozna zapisac pliku konfiguracyjnego';
581
$MESSAGE['SETTINGS_WORLD_WRITEABLE_WARNING'] = 'Uwaga: zalecane wylacznie w srodowiskach testowych';
582
$MESSAGE['SIGNUP2_ADMIN_INFO'] = '
583
Nowe konto uzytkownika zostalo utworzone.
584

  
585
Loginname: {LOGIN_NAME}
586
ID uzytkownika: {LOGIN_ID}
587
E-Mail: {LOGIN_EMAIL}
588
Adres IP: {LOGIN_IP}
589
Data rejestracji: {SIGNUP_DATE}
590
----------------------------------------
591
Ta wiadomosc zostala wygenerowana automatycznie.
592

  
593
';
594
$MESSAGE['SIGNUP2_BODY_LOGIN_FORGOT'] = '
595
Witaj {LOGIN_DISPLAY_NAME},
596

  
597
Ten mail zostal wyslany poniewaz\'zapomiano hasla\' funkcja odzyskania twojego konta zostala uruchomiona.
598

  
599
Szczególy twojego nowego konta \'{LOGIN_WEBSITE_TITLE}\' ponizej:
600

  
601
Loginname: {LOGIN_NAME}
602
Haslo: {LOGIN_PASSWORD}
603

  
604
Powyzej zostalo podane twoje haslo.
605
Oznacza to, ze stare haslo nie bedzie juz dzialac!
606
Jesli masz pytania badz problemy z nowym loginem lub haslem skontaktuj sie z administratorem \'{LOGIN_WEBSITE_TITLE}\'.
607
Aby uniknac nieoczekiwanych awarii prosze pamietac o czyszczeniu pamieci podrecznej cache przegladarki
608

  
609
Pozdrawiamy
610
------------------------------------
611
Ta wiadomosc zostala wygenerowana automatycznie.
612

  
613
';
614
$MESSAGE['SIGNUP2_BODY_LOGIN_INFO'] = '
615
Hello {LOGIN_DISPLAY_NAME},
616

  
617
Witamy \'{LOGIN_WEBSITE_TITLE}\'.
618

  
619
Szczególy konta \'{LOGIN_WEBSITE_TITLE}\' ponizej:
620
Loginname: {LOGIN_NAME}
621
Haslo: {LOGIN_PASSWORD}
622

  
623
Pozdrawiamy
624

  
625
Prosba:
626
Jesli otrzymales te wiadomosc przez pomylke, usun ja niezwlocznie!
627
-------------------------------------
628
Ta wiadomosc zostala wygenerowana automatycznie!
629
';
630
$MESSAGE['SIGNUP2_SUBJECT_LOGIN_INFO'] = 'Twoje dane logowania...';
631
$MESSAGE['SIGNUP_NO_EMAIL'] = 'Nalezy wprowadzic adres e-mail';
632
$MESSAGE['START_CURRENT_USER'] = 'Jestes obecnie zalogowany(-a) jako:';
633
$MESSAGE['START_INSTALL_DIR_EXISTS'] = 'Uwaga: katalog instalacyjny wciaz istnieje!';
634
$MESSAGE['START_UPGRADE_SCRIPT_EXISTS'] = 'Please delete the file "upgrade-script.php" from your webspace.';
635
$MESSAGE['START_WELCOME_MESSAGE'] = 'Witamy w panelu administracyjnym WebsiteBakera';
636
$MESSAGE['TEMPLATES_CHANGE_TEMPLATE_NOTICE'] = 'Uwaga: aby zmienic szablon, nalezy przejsc do sekcji Ustawienia';
637
$MESSAGE['THEME_ALREADY_EXISTS'] = 'This new theme descriptor already exists.';
638
$MESSAGE['THEME_COPY_CURRENT'] = 'Copy the current active theme and save it with a new name.';
639
$MESSAGE['THEME_DESTINATION_READONLY'] = 'No rights to create new theme directory!';
640
$MESSAGE['THEME_IMPORT_HTT'] = 'Import additional templates into the current active theme.<br />Use these templates to overwrite the corresponding default template.';
641
$MESSAGE['THEME_INVALID_SOURCE_DESTINATION'] = 'Invalid descriptor for the new theme given!';
642
$MESSAGE['UNKNOW_UPLOAD_ERROR'] = 'Unknown upload error';
643
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_CANT_WRITE'] = 'Failed to write file to disk';
644
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_EXTENSION'] = 'File upload stopped by extension';
645
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_FORM_SIZE'] = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form';
646
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_INI_SIZE'] = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini';
647
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_NO_FILE'] = 'No file was uploaded';
648
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR'] = 'Missing a temporary folder';
649
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_OK'] = 'File were successful uploaded';
650
$MESSAGE['UPLOAD_ERR_PARTIAL'] = 'The uploaded file was only partially uploaded';
651
$MESSAGE['USERS_ADDED'] = 'Uzytkownik zostal dodany';
652
$MESSAGE['USERS_CANT_SELFDELETE'] = 'Zadanie odrzucone, Nie mozesz usunac sam siebie!';
653
$MESSAGE['USERS_CHANGING_PASSWORD'] = 'Uwaga: Powyzsze pola nalezy wypelnic tylko, jesli chce sie zmienic haslo tego uzytkownika';
654
$MESSAGE['USERS_CONFIRM_DELETE'] = 'Czy aby na pewno usunac wybranego uzytkownika?';
655
$MESSAGE['USERS_DELETED'] = 'Uzytkownik zostal usuniety';
656
$MESSAGE['USERS_EMAIL_TAKEN'] = 'Wprowadzony adres e-mail jest juz uzywany';
657
$MESSAGE['USERS_INVALID_EMAIL'] = 'Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidlowy';
658
$MESSAGE['USERS_NAME_INVALID_CHARS'] = 'Invalid chars for loginname found';
659
$MESSAGE['USERS_NO_GROUP'] = 'Nie wybrano grupy';
660
$MESSAGE['USERS_PASSWORD_MISMATCH'] = 'Wprowadzone hasla nie pasuja';
661
$MESSAGE['USERS_PASSWORD_TOO_SHORT'] = 'Wprowadzone haslo bylo za krótkie';
662
$MESSAGE['USERS_SAVED'] = 'Uzytkownik zostal zapisany';
663
$MESSAGE['USERS_USERNAME_TAKEN'] = 'The loginname you entered is already taken';
664
$MESSAGE['USERS_USERNAME_TOO_SHORT'] = 'The loginname you entered was too short';
665
$OVERVIEW['ADMINTOOLS'] = 'Narzedzia administracji WebsiteBakera...';
666
$OVERVIEW['GROUPS'] = 'Zarzadzaj grupami uzytkowników i ich uprawnieniami systemowymi...';
667
$OVERVIEW['HELP'] = 'Masz pytania? Znajdz odpowiedzi...';
668
$OVERVIEW['LANGUAGES'] = 'Zarzadzaj jezykami WebsiteBakera...';
669
$OVERVIEW['MEDIA'] = 'Zarzadzaj plikami przechowywanymi w folderze mediów...';
670
$OVERVIEW['MODULES'] = 'Zarzadzaj modulami WebsiteBakera...';
671
$OVERVIEW['PAGES'] = 'Zarzadzaj stronami...';
672
$OVERVIEW['PREFERENCES'] = 'Zmien preferencje, takie jak adres e-mail, haslo itp... ';
673
$OVERVIEW['SETTINGS'] = 'Zmien ustawienia WebsiteBakera...';
674
$OVERVIEW['START'] = 'Panel administracyjny';
675
$OVERVIEW['TEMPLATES'] = 'Zmien wyglad swojej strony za pomoca szablonów...';
676
$OVERVIEW['USERS'] = 'Zarzadzaj uzytkownikami mogacymi logowac sie do WebsiteBakera...';
677
$OVERVIEW['VIEW'] = 'Podglad witryny w nowym oknie...';
678

  
679
/* include old languages format */
680
if(file_exists(WB_PATH.'/languages/old.format.inc.php'))
681
{
682
  include(WB_PATH.'/languages/old.format.inc.php');
683
}
(17-17/23)