Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Polish PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 */
6

  
7
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić uwierzytelnienia.';
8
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.';
9
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.';
10
$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Wiadomość jest pusta.';
11
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
12
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Nie można uruchomić: ';
13
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Brak dostępu do pliku: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Nie można otworzyć pliku: ';
15
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Następujący adres Nadawcy jest nieprawidłowy: ';
16
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.';
17
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Nie można wysłać wiadomości, '.
18
  'następujący adres Odbiorcy jest nieprawidłowy: ';
19
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.';
20
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = 'Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.';
21
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi: ';
22
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Błąd podpisywania wiadomości: ';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() zakończone niepowodzeniem.';
24
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'Błąd SMTP: ';
25
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Nie można ustawić lub zmodyfikować zmiennej: ';
26
$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Brakujące rozszerzenie: ';
(33-33/46)