Project

General

Profile

1
<?php
2
/**
3
 * Galician PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4
 * @package PHPMailer
5
 * @author by Donato Rouco <donatorouco@gmail.com>
6
 */
7

  
8
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'Erro SMTP: Non puido ser autentificado.';
9
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'Erro SMTP: Non puido conectar co servidor SMTP.';
10
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'Erro SMTP: Datos non aceptados.';
11
$PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Corpo da mensaxe vacía';
12
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Codificación descoñecida: ';
13
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Non puido ser executado: ';
14
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Nob puido acceder ó arquivo: ';
15
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Erro de Arquivo: No puido abrir o arquivo: ';
16
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'A(s) seguinte(s) dirección(s) de remitente(s) deron erro: ';
17
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Non puido crear unha instancia da función Mail.';
18
$PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Non puido envia-lo correo: dirección de email inválida: ';
19
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer non está soportado.';
20
$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Debe engadir polo menos unha dirección de email coma destino.';
21
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'Erro SMTP: Os seguintes destinos fallaron: ';
22
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Erro ó firmar: ';
23
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() fallou.';
24
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'Erro do servidor SMTP: ';
25
$PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Non puidemos axustar ou reaxustar a variábel: ';
26
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Extension missing: ';
(19-19/46)